تارنما های زیر مربوط به آدرس سایت برخی از شرکت های رقیب، مشتریان، همکاران ، سازمان های ذیربط و چند سایت قابل استفادۀ دیگر  می باشند.

www.MST.ir

www.ITMCO.ir

www.PUMPIRAN.org

www.MOTORSAZAN.ir

www.SSCHAR.com

www.semet-co.com

www.motogen.com

www.IDEM.ir

www.ISO.org

 www.LAKSAR.com

www.IKCO.ir

www.SAIPACORP.com

www.10TIMES.com

www.DIN.de

www.TZCCIM.com

www.2018.tabriz.ir

www.tabrizhim.com

www.LAKSAR.com

www.PISHRANEHPARDAZ.com

http://aze.mimt.gov.ir

www.tehranstandard.org

www.SME.ir

www.NMIR.com

www.MEGAMOTOR.ir

www.adinehbook.com

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق است به شرکت الماسه سنج. طراحی، اجرا، پشتیبانی شرکت صدرافزار